Gepassioneerde hospitality bij #24Carlton Experience Tour

Als je de meest geschikte locatie zoekt voor jouw specifieke evenement dan wil je weten wie er zich in het speelveld begeven. Tijdens de eerste #24Carlton Experience Tour, die met veel enthousiasme georganiseerd is door de Carlton Hotel Collection in nauwe samenwerking met Linda Kerkhoven van Linda op Locatie, is een selecte groep van 26 eventprofessionals 24 uur lang gefêteerd, verrast en uitgedaagd. De rode draad door deze inspirerende locatietour is zien, ruiken, voelen, doen, beleven en proeven. Maak kennis met gepassioneerde, onvervalste hospitality.

Lees hier verder.

Lees ook